Piano, Violin, Guitar, Harp, Bassoon, Percussion, Opera....Tất Cả Hòa Âm Phối Khí Tạo Ra 1 Bài Ca Vũ Trụ Tuyệt Vời

Lượt xem: 79.495 Lượt bình luận: 236
Nguồn: Youtube
Đăng 23/9/2013 bởi

Like haivl TV trên Facebook để được cười nhiều hơn